Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Go back to Getting dressed/Hygiene

Contact EX-Center for further information.

Holder for soap or shampoo. Press lightly on the top to get the liquid out.

Important!

Contact EX-Center for further information.

Back to top