Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Go back to Getting dressed/Hygiene

Lanner socks

Great socks for foot users, Very durable and very high quality

Important!

Contact EX-Center for further information.

Back to top