Tipbase Hjälpmedelsdatabas

En sökbar webbdatabas från Föreningen för de Neurosedynskadade

Go back to At home

Lockpys jar-opener.

Removing the vacuum from a jar makes it easier to open jars with stubborn lids.

Important!

Contact EX-Center for further information.

Back to top